اشتراک گذاری

جاده یوتیوب

ارسال نظر

محمدعلی جعفری

معارف

قیمت :
30,000تومان
موضوع اصلی ادبیات و هنر پایداری/مقاومت
موضوع فرعی زندگینامه/سرگذشت/سفرنامه
نوبت چاپ 1
سال انتشار 1399
شابک 9789645318589
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 200 صفحه
وزن کتاب 180 گرم
قرار بود برویم منطه ای به نام «شیخ نجار». آن جا را به شهرک من می شناختند؛ بازوی اتصادی و پر رون ترین منطه حلب. توی اتوبان یک جایی را شبیه خاکریز بسته بودند. وتی ازش رد شدیمی اسماعیل گفت: «بلا وسطای این اتوبان می رفتی تو دل دشمن. اگه یک منطه رو نمی شناخت، می رفت اسیر می شد. جاده رو بسته بودن که اشتباه نرن.» وتی اسی دور زد، اسماعیل خندید: «با عمار و رفا اصطلاحی داشتیا که به این جور جاها میگفتیم: جاده یوتیوب. اگه بری میذارنت رو صندلی سرتو میبرن و فیلم تو مستیم میذارن تو یوتیوب !» به عمد بود یا نه نمیدانم، ولی هیچ سیلویی را ندیدم که شکمش از خمپارلی پاره نشده باشد. داعشی ها بعد از گرفتن این منطه، تمام انبارها را خالی کردیم برده بودند ترکیه . کل حلب را جبهة النصره در دست گرفته . ولی تنها شیخ دست داعش بود. اسماعیل دی یادش نبود از کدام مسیر رفته بودند عملیات. میگی شبانه ما را منتل کردند. از توی خیابانی که شهرک نساجی بود، رسیلی به یک دژبانی. از روی تابلو فهمیدم، نساجی به عربی می شود «هندسی اسماعیل به نیروهای سوری موعیت عملیات را گفت؛ «تل ترکس راهنمایی آنها، مکان را پیدا کردیم. آخرشهرک، از جاده ای رد شدیم. انع بالای تلى تعدادی خانه کنار هم رار داشت. از وسط باغ زیتون رد مجید هاش اف اسماعیل را وصل کرد. همان طور که اسماعیل روایت گری می مجید از بالای ماشین از منطه تصویر میگرفت.
//